בית חב"ד מקיים פעילות קבוע בין כוחות הביטחון המוצבים בשכונה