לראשונה, הצליח בית חב"ד להעמיד חנוכיה מרכזית בימי החנוכה בכניסה לאזור התעשיה עטרות