מדי יום זוכים יהודים רבים להניח תפילין ע"י הרב מאיר בוטמן.

הרב בוטמן מקדיש שעות רבות בכל יום עבור 'מבצע תפילין' כשהוא מכתת את רגליו במרכז מסחרי של השכונה, בתחנת המשטרה ובאזור התעשיה עטרות.

במסגרת פעילות זו נוצר קשר עמוק בין הרב בוטמן לידידיו, וכך יהודים רבים זוכים להתקרב ע"י ליהדות.