כולל חסידות - מהפכה!!!

עד היום דמיינתי, שהכולל חסידות אכן יכול לפעול על יהודי הרבה יותר מאשר סתם התוועדות וכדו'

אבל לא האמנתי שהוא ממש מציל נפשות!

מספר ר' ישראל הלר: הגעתי לכולל מתוך נקודה מאוד אחרונה בחיים היהודיים שלי. לא ידעתי בכלל האם פני ממשיכות להיות מועדות לבית יהודי חסידי, או שמא הגיע הזמן לעשות מפנה בחיים ר"ל. בימים הראשונים, שפכתי על צוות הכולל עשרות ומאות שאלות, שגם אם הם היו מנסים להשיב לי, הייתי עובר לרשימת המאה השני'ה... בשלב מסויים, דרש ממני הרב בוטמן שני תנאים ע"מ להמשיך בכולל: 1) אתה לא מקשר שום דבר מהלימוד שלך, לחיים שלך. תחשוב שאתה באוניברסיטה. 2)כל השאלות שיש לך, אתה מעלה על הכתב בשעות אחר הצהרים. בשעות הכולל, אתה לומד בלי שום שאלות שאינם שייכות להבנת החומר. לשמחתי, לא עברו 3 ימים, עד שהאסימון נפל, ופשוט חייתי מחדש.

אני זוכר את היום בו למדנו בתניא היומי (פרק ל"א), על הפסוק 'וצדיק באמונתו יחי'ה' שזהו כתחיית המתים ממש, הייתי עוד לפני התפילה, אבל פשוט פצחתי בריקוד נפלא. כן! זכיתי לתחיים המתים ממש!!! זה לא רק תהליך של חזרה בתשובה. זה תהליך של תחיית המתים!! הרבי החי'ה אותי ואת משפחתי מחדש!!

הסיפור לא נגמר פה, והוא בעצם רק מתחיל... ר' ישראל הלר מנהל כיום פעילות חוייתית של אפיית מצות בגני ילדים. פעילות שלקח על עצמו בספונטיניות של 'חסיד', כאשר במקביל משקיע מכוחותיו להקים 'בית התבשיל' עבור תושבי השכונה...

מספר ר' ארי'ה אפלבאום: המקום בו הייתי לפני שהגעתי לכולל, הי'ה כל כך מבולבל... 4 שנים למדתי בכולל יומם וליל. אך הי'ה חסר לי ידיעה עצומה במהותו של עצמי... וכל שכן במהותו של הקב"ה... ואז החלטתי להצטרף לכולל חסידות, וגיליתי שיש חיי תורה אמתיים! גיליתי איך שתורת החסידות והרבי מנתבים דרך של שילוב בין החומר והגשם, שילוב בין חיי אנוש לחיי תורה ומצוות. האמת שזה לא שילוב. החסידות שואבת אותך למקום כל כך גבוה, ששם האלוקות חודרת בכל דבר, ומשם היחס לגשם ורוח, לחיי אנוש ותורה, כל כך מרומם - עד שכל החיים שלך כולם שייכים לאלוקות, מבלי לחלק בין הזמנים והצרכים השונים.