לקראת ראש השנה ויום כיפור מפרסם בית חב"ד על 'בית הכנסת הפתוח' בו יכולים להשתתף בתפילות גם אלו שאינם מגיעים תדיר לבית הכנסת.

ואכן, יהודים רבים זוכים לפקוד את בית הכנסת ולהתפלל את התפילות של הימים הנוראים בבית חב"ד.