בימי הפורים פועל בית חב"ד לזכות את המוני בית ישראל בקיום מצוות החג.

קריאות מגילה מרכזיות, משלוח מנות, מתנות לאביונים, וכמובן משתה ושמחה, התוועדות ענק אליו נוהרים רבים מכל גווני הציבור בשכונה.