במשך ימי חג החנוכה אור החנוכיות המרכזיות של חב"ד מאיר את השכונה כולה

גם אנשי הביטחון זוכים לביקורים של אנשי חב"ד שמדליקים איתם חנוכיות.

השנה גם אזור התעשיה עטרות זכה להיות מואר עם חנוכיה מרכזית חדשה.