במשך ימי חג הסוכות יוצאים בחורים ואברכים לזכות יהודים בקיום מצוות ארבעת המינים.

בנוסף, מדי ערב מתקיים שמחת בית השואבה ברוב עם.