זמני תפילות מידי שבת:

מנחה ערב שבת: 12 דקות לפני השקיעה

קבלת שבת: 20 דקות אחרי השקיעה

תפילת שחרית: 9:30 (חורף (9:00)

תפילת מנחה: 25 דקות לפני השקיעה

תפילת ערבית: צאת שבת